Bro imellem mennesker

Som en del af konceptet Motiverende Møder tilbyder vi helt unikt på Comwell Middelfart "Bro imellem mennesker".  


For mange virksomheder er det en udfordring, at medarbejderne til daglig er spredt rent geografisk. I forbindelse med jeres møde på Comwell Middelfart har vi særligt fokus på at styrke relationerne i den forholdsvis korte tid, hvor mødedeltagerne er samlet.

Forløb
Vi kickstarter jeres møde ved brug af teknikker, der vil bryde isen samt skabe en større forståelse blandt mødedeltagerne: Hvem er det, jeg står overfor? Hvordan påvirker jeg andre og hvordan påvirker de mig? Hvordan gør vi hinanden stærke? 

De relationsskabende øvelser leder frem til en konkurrence, hvor mødedeltagerne skal udnytte deres viden og hinandens forskelligheder til at løse udfordringer og optimeringsøvelser.

Udbytte
På en sjov og aktiv måde gør vi mødeindholdet levende, sætter gang i positive tanker og bygger bro imellem mennesker. Aktiviteterne kan planlægges både ude og inde og har altid reference til mødets agenda.

Kontakt for yderligere informationer

Comwell Middelfart:
Charlotte Balthazar
Tel. 6341 8136

CoastZone:
Henrik Møller
Tel. 7077 0077